Mielikuvasta toteutukseen

Mielikuvasta toteutukseen

Työssäni kiinnitän huomiota asiakkaan toiveisiin ja projektin päämäärään silmällä pitäen aikataulut ja budjetit.

  • Aloitan jokaisen projektin tapaamalla asiakkaan kanssa ja tutstumalla asiakkaan yritykseen ja brändiin, tuotteihin ja palveluksiin. Keskustelemme siitä, mitä asiakas haluaa viestiä ja kenelle. Mietimme päämääriä ja millä välineillä ja kanavilla tuodaan viesti tehokkaammin esiin niin, että asiakkaan asiakkaat pystyvät vastanottamaan sen heti. Pohdimme asiakkaan tarpeita ja haasteita konkreettisessa projektissa, aikataulua ja budettia.
  • Saatuani riittävästi tietoa projektista sekä sovittuani aikataulun ja budetin, aloitan tutkia, sunnitella ja analysoida ideoita.
  • Aikataulun mukaan esitän ensimmäiset luonnokset. Asiakas valitsee yhden, tekee ehdotuksia tai hyväksyy vedoksen.
  • Seuraavassa vaiheessa kehitän tuotetta edelleen ja muokkaan sen asiakkaani vaatimuksien mukaan. On aika esittää toinen luonnos.
  • Asiakkaan palautteen jälkeen viimeistelen työn valmiiksi ja näytän lopullisen vedoksen. Teen mahdolliset hienosäädöt.
  • Kun työ on hyväksytty, välitän asiakkaalle lopullisen tiedoston ja sen eri formaatit.